free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Esperanto 

 

INDEX | biografio | Mia Laboro | Mia urbo kaj lando | CE4JLK | fotoj | hobioj | esperanto | skoltismo | skoltismo &  esperantismo | amikoj| ligoj |

 

Mi supozas ke vi ĉiuj jam scias kio estas esperanto, do mi ne bezonas klarigi tion al vi, ĉu ne? Do, mi klarigos kial mi fariĝis esperantisto.

Mi ĉiam ŝatis lingvojn, kaj tio estis tre bona por mi, ĉar mi sukcesis en mia lernejo lernante la anglan kaj francan lingvojn. Mi volis tiam iĝi interpretisto aŭ tradukisto. 

La ebleco alvenis kiam mi komencis partopreni en skoltismo. Ekzistas tie la ebleco pri lertec-insignoj el la plej diversaj fakoj, inter kiuj troviĝas tradukisto-interpretisto. Mi komencis per la franca lingvo. Tiam mi legis artikolon pri esperanto. Subite, post ekzameno kiam mi estis 14 jarulo, mi vidis intervjuon al la tiama Prezidanto de Ĉilia Esperanto Asocio , S-ro Iván Mättig Catalán. Mi skribis al li petante la korespondan kurson  kiu kostis $1.500 ( ĉirkaŭ US$15 tiam, tro multe por lernanto!!! ) Mi studis la lingvon dum unu semajno kaj sendis reen la ekzercaron por korektado, kaj ricevis leteron de Ivano  post unu semajno. Li tiam diris ke li gratulas min "pro diligenta lernado kaj tre bona, gramatika skribado" . 

Tiam mi fariĝis membro de UEA/TEJO, kaj multe legis ankaŭ la revuon "EL POPOLA ĈINIO"

Multaj homoj komencis min demandi, kial mi deziris lerni Esperanton. Mi diris ke ĝi estas facila lingvo, kiu permesas rektan alparolon al ĉiu alia homo; kaj malfermas la prodon al tutmonda kulturo kaj konscio. Jen venis la alia demando, ĉu vi parolis en esperanto kun alia persono? Trafe! Mi ĝis tiam neniam parolis ĝin, do mi ne povis certigi ĉu la lingvo taŭgas aŭ ne!!!!

Mi elpensis iĝi radioamatoro. Mi komencis do kiel "pirato" ( sen licenculo)  kontakti  la sudamerikan radioamatoran esperanto-rondo. Parolis al Lenjo (PY3 DF), Enivaldo (PT2CA), Juan (LU3EXQ), Vaske (PY3ACE) el Brazilo kaj Argentino. Mi multe suferis ĉar mi ne sciis ĉu mi vere parolis esperanton!!!!  Ĉiu semajnfine mi faris tion, kaj malkovris ke mia esperanto parolado estis bona, kaj ke ĉiuj komprenas min... mi parolas esperanton!!!! Ĝis nun mi renkontas la amikojn tie, kaj el aliaj landoj (Japanio, Francio, Svedio, Hispanio, Italio, Rusio, Litovio, Germanio, ktp) 

Mi iĝis Delegito de UEA por Kuriko', kaj Fak-delegito pri juro, skoltismo, radioamatorismo kaj turismo. Mi ĝis nun estas delegito.

Korespondado estis ankaŭ mia plej ŝatata okupo, kiu iĝis min povra junulo ĉar mi havis amason da korespondantoj el Eŭropo, ĉiuj ili en esperanto!!!

Mia vivo tiam estis skoltismo kaj esperanto; kaj mi kunfandiĝis ambaŭ en Skolta Esperanto-Ligo, kies oficiala bultena redaktoro mi iĝis, kaj nun mi estas la Ĝenerala Sekretario.

Mi ankaŭ aktivis en la junulara esperanto movado de Ĉilio, ĝis 1984 kiam pro la lastaj jaroj de la Universitato, mi devis rezigni pri esperantaj kaj skoltaj aferoj. 

Poste, nia movado stagnis...... :-(

Sed pasintjare ni denove ekagas kaj renkontiĝis en Kuriko' por reoganizi la Asocion!!!

Nun mi instruas esperanton per la reto.

Do, jen estas parto de mia esperanta vivo, ĝis nun.

Georgo kaj mi  

Jorge Schmidt kaj mi en la lasta N.E.R en Kuriko'

 ESPERANTO.CL

INDEX | biografio | Mia Laboro | Mia urbo kaj lando | CE4JLK | fotoj | hobioj | esperanto | skoltismo | skoltismo &  esperantismo | amikoj| ligoj |

31.05.2003